Cùng thiết kế các mẫu miễn phí

Chúng tôi có rất nhiều mẫu thiết kế miễn phí! Tất cả các mẫu có thể được tùy chỉnh một cách tự do.

Các câu hỏi thường gặp

 • Q

  Sử dụng editorAC có mất phí không?

  A

  Tất cả đều được cung cấp miễn phí.

 • Q

  Có chức năng nào không sử dụng được nếu không đăng ký thành viên?

  A

  Nếu bạn đăng ký làm thành viên miễn phí, bạn có thể lưu thiết kế vào Trang của tôi của editorAC và in hoặc tải xuống thiết kế đã tạo. Ngoài ra, tất cả các trang web do ACworks điều hành sẽ có sẵn.

 • Q

  Tôi đã là thành viên tải xuống của trang web tài liệu miễn phí Illust AC, Photo AC và Silhouette AC. Tôi có cần đăng ký làm thành viên mới không?

  A

  Không, bạn không cần phải đăng ký làm thành viên. Vui lòng đăng nhập bằng tài khoản của bạn.

 • Q

  Tôi không biết cách sử dụng editorAC. Tôi nên làm gì?

  A

  Chúng tôi đã chuẩn bị các bài viết hướng dẫn cách sử dụng editorAC. Các bài viết mới sẽ được cập nhật tuần tự trong tương lai.